The Painting of a Painting

V.S.S.D.: The Painting of a Painting

V.S.S.D.

The Painting of a Painting

13. February 1991 – 2. March 1991

City Art Gallery Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Slika slike je bila moja prva tako rekoč »normalna« ali »navadna« razstava. Osem prostorov galerije. Osem sob z različnimi slikami. V vsaki sobi druga serija del, reliefov in slik. To je bilo ravno po obnovi Mestne galerije, ki je dobila zelo bele prostore, bela tla, bele stene, kot v bolnišnici... V tem primeru je bila razstava postavljena zelo jasno in natančno. Nasprotje tega pa je bilo izraženo v zadnjem povsem črnem prostoru, kjer je izginila vsakršna reprezentacija: Črna soba izgube pogleda II.

Slika slike je bila tudi izhodišče za Sliko slike II, variacijo in mnogo večjo izvedbo – »mednarodno polje, mednarodna pokrajina« – prilagojeno za prostor cerkve Ataneo San Basso oz. za Slovenski paviljon na Beneškem bienalu l. 1995. Ta slika je bila sestavljena iz 91 slik različnih tehnik na različne površine.

Izjavi iz l. 2007, zapisana ob pripravi posthumne razstave V.S.S.D. – 20 let pred tem.

Slika slike je ležeča slika, položena v ravnino, ni slika, ki je padla s stene kot mrtvo truplo. Je kot leteča slika, za katero ne veljajo več standardna razmerja zgoraj/spodaj in levo/desno. Gledaš jo krožno in gledanje je prej ogledovanje, ki je možno z vrha, od zgoraj (kot se gleda pokrajina iz letala). Slika je v mreži, podoba je ujeta v mreži na sliki (brez motiva). Lovim podobe zunaj motiva (sejalec je posejal seme, ki ni obrodilo). Slikarstvo je v mreži. Dogajanje je močno razbito v mreži, vendar se na neskončno načinov sestavlja v razbitem. Celota je omejena in obsojena na dele, kose, koščke – in hkrati se del, fragment izgublja v celem.

Iz teksta V.S.S.D., katalog ob razstavi Slovenske Atene, 1991.

Installation Views

Selection of Works from the Exhibition

The Painting of a Painting

The Painting of a Painting

Alen Ožbolt