Mapping

Alen Ožbolt: Mapping

Alen Ožbolt

Mapping

8. junij 1997 – 27. julij 1997

Galerija Studentskog centra, Zagreb, Hrvaška

Insert. Človeško je govoriti o zemlji, človeško je tudi žalovanje za izgubo (zemlje). Zemlja je še vedno odvisnost, zemlja je še vedno za nekatere dom. Nismo nomadi in izguba zemlje je metafora izgube plodnosti in je tudi metafora izgube življenja. Izrinjanje iz prostora je izrinjanje iz življenja, je nekakšno raztelešenje. Brez prostora ni (telesnega) življenja. Tam ostane samo še imaginacija. Stare kulture obdelovanja. Zemlja je v preteklosti, ozemlja so v zgodovini in danes. Nad kulturami je spet in spet položena sekira. Imajo velika usta: Velika preteklost, Velika prihodnost, Velika sedanjost. Kartografija. Dandanes je znova čas velikih meritev, ki ne prinašajo miru. Dan za dnem, dan za dnem se išče teritorij. Zemlje-vid. Izdelovalci zemljevidov imajo za opazovanje in merjenje dan, saj je načrt vizualni medij. Je osvobojena poteza ali slepo prilaščanje? Okvir je vnaprej določen in zaprt. Perspektiva je krvava. Zemljevidi so videti lepi, drugačni in jasnejši od zemlje; zemljevidi so pregledni, na njih vidiš hitro, jasno in scela. Ekrani. Sicer pa – ali si niso ljudje vedno želeli vedeti, kje so ali celo kam grejo. Po načrtu: vsak dan so tu. Meritve, merjenja zemlje s tehnične distance, pogledi od daleč, pogledi od zgoraj. To ni zemlja, temveč je ozemlje. Lastnina. Zemljevidi so prostori, velika prostranstva na papirju, kjer se ozemlje, zemlja vidi politično, nacionalno. Orisovanje prostrane resničnosti na milimetrsko majhnem prostoru. Kako naj beremo drugače te vsebine. Barve so pokrajine, ozemlja; črte so meje, reke; točke so mesta, vasi ... Beremo zemljevid, ki je medij, na katerem vidimo samo tisto, kar je označeno. Kaj umanjka? Mnoge črte in mnoge točke v določenem redu in razmerju naredijo zemljevid, torej tisto, kjer razumemo črte in točke za (metrski) opis zemlje, opis zemlje v zelo majhnem merilu. Razširjanje ozemlja je velika eksplozija, ki lahko povzroči veliko praznino. Brisanje. Zemljevidi skozi zgodovino so utripanje človeške zgodovine, utripajoče točke in črte in meje in razmejitve. Mnogokrat krvava gibanja. Zemljevidi so prekrvavljeni, živi, kot telo, ki diha, se širi in krči ... Kardiograf. Ni moč narisati dokončnega ali definitivnega zemljevida.

Tekst k delu »Mapping«, 1995.

Spodaj pogledi na postavitev na Gospodarski zbornici, Ljubljana in na razstavi U3, Moderna galerija, Ljubljana.

Pogledi na razstavo

Mapping

Mapping

Alen Ožbolt