O spletni monografiji

Martina Vovk: O spletni monografiji

Dobrodošli v spletnem katalogu Introspektiva, ki je nastal ob retrospektivni razstavi Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985–1995) +– Alen Ožbolt (dela 1995–2018) v Moderni galeriji (6. 2. – 30. 8. 2020). Razstava je opus V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta predstavila po eni strani kronološko strukturirano in dokumentacijsko informativno, po drugi strani pa je ponudila vpogled v to izjemno bogato produkcijo z izborom del, narejenim s poudarkom na cikličnem vračanju in motivno-asociativnem prepletanju forme, z nekaj delnimi rekonstrukcijami nekdanjih prostorskih del, z izborom slik in kiparskih del, pa tudi z veliko fragmenti in okruški posameznih, v času spreminjajočih se in izginulih del. Ta izkušnja štrene, prepleta motivov, ki se od samih začetkov do neprepoznavnosti spremenjeni vračajo v delu Alena Ožbolta še desetletja kasneje, se je prelila tudi v zasnovo spletnega kataloga. Ker ga ne omejuje fizični prostor, je v njem mogoče prikazati tudi dela, ki jih na razstavi ni bilo mogoče predstaviti (ali vsaj ne v celoti), bodisi zaradi fizične omejitve prostora ali zaradi same narave in-situ enkratnih prostorskih postavitev, ki danes obstajajo zgolj še v obliki fotografske dokumentacije. Virtualno okolje spletnega kataloga pa omogoča tudi drugačen, nelinearen način branja, prehajanja med posameznimi deli, prostori in časi, prostorsko ubesedenimi mislimi, idejami, fragmenti, zaznamki – to je pot, ki jo umetniška produkcija V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta v svoji naravi že predpostavlja.

Podobno kot razstava je tudi spletni katalog dvodelen in na dveh glavnih podstraneh izčrpno prikaže umetniška dela, razstave in besedila o V.S.S.D.-ju in o Alenu Ožboltu. Opus obeh je tako z bogatim izborom del predstavljen v Katalogu del (fotografije so v največjem deležu delo Bojana Salaja), besedna/besedilna/knjižna dela pa v Črkah, besedah, stavkih. Format umetniškega dela v umetniški praksi V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta je izrazito soodvisen od fizičnega prostora, v katerem se poraja: umetnik ga zasede in pretvori v celostno umetnino, prostorsko instalacijo ali prostorsko sliko, kot je V.S.S.D. poimenoval ta specifični prostorsko-slikarsko-kiparski medij že od samega začetka, od svoje prve razstave leta 1986. Tako se meja med razstavo in umetniškim delom (ali umetniškim projektom) povsem zabriše in oboje se izenači. Izbor posameznih ključnih razstav/umetniških del/prostorskih slik/umetniških projektov tako predstavlja mejnike umetniške prakse V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta, pri vsaki razstavi pa je predstavljen tudi izbor del, ki so bila na njej razstavljena. Spletne podstrani razstav spremlja avtorska glasba Maria Marolta, ki je bila tudi izvorno komponirana za razstave V.S.S.D.-ja.

Ker je beseda temeljni material umetniške prakse V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta in običajno predstavlja pomemben del umetniškega dela ali razstave, so posamična besedila umetnika (V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta) vključena v predstavitev posamičnih razstav.

Spletni katalog prinaša tudi bogat nabor tekstov drugih avtorjev, izvirne in ob tej priložnosti prvič objavljene tekste Branka Cerovca, Andreja Dekkerja, Bojana Gorenca, Toma Staniča, Tomislava Vignjeviča in Alenke Zupančič ter ponatis besedila Mladena Dolarja in intervjuja Borisa Čibeja z V.S.S.D.-jem. Ob retrospektivni razstavi Introspektiva sta izvirni besedili prispevala tudi umetnika, Alen Ožbolt in Anonymus (Janez Jordan) Anonymus (Janez Jordan), uvodne zapise k produkciji obeh, V.S.S.D.-ja in Alena Ožbolta, pa kustosinja razstave Martina Vovk. Bogato dokumentacijo z bibliografijo in izborom razstav je sestavila Jana Intihar Ferjan. Spletni katalog sta uredila Alen Ožbolt in Martina Vovk, oblikovanje, razvoj in izvedba je delo Marka Damiša.

O spletni monografiji

O spletni monografiji

Alen Ožbolt