Ogenj duha

Ogenj duha

1991 – 1993

v: 29.7 cm, š: 21 cm

  • tuš,
  • papir

last avtorja

Ogenj duha

Ogenj duha

Alen Ožbolt