± Alen Ožbolt

1985–1995/1995–2018

Mario Marolt: Glasba za gledalca
Uvodna stran

Veš slikar svoj dolg (V.S.S.D.) je ime umetniškega dvojca, ki sta ga sestavljala Janez Jordan in Alen Ožbolt; pri tem sta bili njuni imeni zakriti v anonimnost, Veš slikar svoj dolg pa sta pojmovala kot samostojno entiteto (in se v prvi osebi ednine tudi izražala v intervjujih in zapisih), kot »razširjeni subjekt«, ki s kolektivnim, deljenim in anonimnim delom presega tedanjo izrazito prevlado »avtopoetik« v umetnosti, še zlasti v slikarstvu. Sodelovati sta začela leta 1983 z ustvarjanjem uličnih grafitov; s prvo, zdaj že ikonično razstavo sta nastopila v Galeriji Škuc leta 1986 in po naslovu razstave, Veš slikar svoj dolg, tudi prevzela ime. V.S.S.D. je deloval med letoma 1985 in 1995, ko se je njuno sodelovanje končalo in je V.S.S.D. kot umetniški subjekt preminil.

Spoznaj V.S.S.D.
Uvodna stran

Alen Ožbolt

Alen Ožbolt od razhoda V.S.S.D.-ja leta 1995 nadaljuje samostojno umetniško delovanje. Njegovo ustvarjanje se v jedru izrašča iz temeljnih estetskih in problemskih izhodišč V.S.S.D.-ja, ki pa v umetnikovem obsežnem samostojnem opusu dobivajo nove razsežnosti in obravnavajo že zastavljena vprašanja z razširitvijo problemskega polja. Umetnikov prehod v samostojno ustvarjanje je spočetka zaznamovan tudi s travmo prekinitve, zanikanja ali distanciranja od dela in dediščine V.S.S.D.-ja, ki pa v poznejših projektih postane »delujoča zgodovina«, konstruktivna podstat tudi za formulacijo novih umetniških konceptov in idej.

Umetnost Alena Ožbolta

Dobrodošli v spletnem katalogu Introspektiva, ki je nastal ob retrospektivni razstavi Introspektiva: V.S.S.D. ± Alen Ožbolt. Podobno kot razstava je tudi spletni katalog dvodelen, na dveh glavnih podstraneh izčrpno prikaže umetniška dela, razstave in besedila o V.S.S.D.-ju in Alenu Ožboltu. Njun opus je z bogatim izborom del kronološko predstavljen v Katalogu del in v sklopu Črke, besede, stavki. Tu so prvič objavljena tudi izvirna besedila Branka Cerovca, Andreja Dekkerja, Bojana Gorenca, Toma Staniča, Tomislava Vignjeviča in Alenke Zupančič ter ponatisa besedila Mladena Dolarja in intervjuja Borisa Čibeja z V.S.S.D.-jem. Ob retrospektivni razstavi sta izvirni besedili prispevala tudi umetnika Alen Ožbolt in Anonymus (Janez Jordan). Več o spletnem katalogu je Martina Vovk zapisala v uvodu »O spletni monografiji«.

Uvodna stran

Katalog del

Kronološki pregled umetniških del V.S.S.D in Alena Ožbolta

Uvodna stran

Introspektiva

V.S.S.D. ± Alen Ožbolt

1985–1995/1995–2018

Moderna galerija, Ljubljana Slovenija

6. februar 2020 – 30. avgust 2020

Uvodna stran

Črke, besede, stavki

Dela na papirju, knjige, katalogi ...