Črna snov (Črni ekran)
Črna snov (Črni ekran)

Črna snov (Črni ekran)

Alen Ožbolt

2013

v: 64 cm, š: 66 cm, g: 18 cm

  • poliuretan,
  • bitumen

last avtorja

Črna snov (Črni ekran)

Črna snov (Črni ekran)

Alen Ožbolt