Bibliografija umetnika, intervjuji, izjave

Bibliografija umetnika, intervjuji, izjave

 • V.S.S.D: Črno sonce, v/in: Veš slikar svoj dolg. Ljubljana, Galerija Škuc, 1986. Razstavni katalog.
  • Ponatis v: Podoba Kristal posebna številka revije Problemi 1988 (Problemi 9/Razprave 3), pp. 39–40. (tu navedena edicija Evakuacija duha 1?) in
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg /VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 /The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: Quod legen tibus scriptura hoc idiotus pictura, v/in: Veš slikar svoj dolg. Ljubljana, Galerija Škuc, 1986. Katalog ob razstavi št. 3/86, marec, 1986.
 • Ožbolt, Alen: The King's Two Bodies [International Exhibition of Modern Art, galerija Škuc]. Mladina 12. 12. 1986, 41, p. 37.
 • V.S.S.D.: Veš slikar svoj dolg – prvi del: Seveda se vse začne s prevaro ... [tekst iz: Evakuacija duha, št. 1, spomladi 1986]. Mladina 16. 10. 1987, 35, pp. 21–28, priloga Prizma leto 14, 8, [likovna oprema in vezni teksti Veš slikar svoj dolg].
 • V. S. S. D.: Veš slikar svoj dolg – drugi del. Mladina 16. 10. 1987, 35, pp. 21–28, priloga Prizma leto 14, 8, likovna oprema in vezni teksti [Veš slikar svoj dolg].
 • Jordan Ožbolt: Vsi ljudje vse vidijo. Mladina 16. 10. 1987, 35, pp. 21–28, priloga Prizma leto 14, 8, likovna oprema in vezni teksti [Veš slikar svoj dolg].
 • V.S.S.D. /zapisala Šutej, Jelka: Čeprav je delo skupinsko, so "ujeti" v prvo osebo ednine. Mladi likovniki se v Škucu predstavljajo z razstavo Veš, slikar, svoj dolg II. Delo 17. 11. 1987, 268, p. 12.
 • Ožbolt, Alen: “Never Ending”. Oblikovanje nakita: Katja Cetin. Fotografija: Jane Štravs. A. V. December 1987, 04, s. p.
 • Jordan Ožbolt & Zupančič, Alenka: [uvodno besedilo]. Podoba Kristal – posebna številka revije Problemi 1988 (Problemi 9 /Razprave 3), blok, pp. 17–61, je posvečen Veš slikar svoj dolg. Objavljene tudi izjave iz pogovora za Radio Študent 1987 / v Beseda slike (knjiga), Ljubljana 2017, intervju na Radiu Študent, marec 1986.
 • V.S.S.D. / pripravil Čibej, Boris: Padec angela svetlobe. Podoba Kristal – posebna številka revije Problemi 1988 (Problemi 9 /Razprave 3), pp. 26–39.
  • Ponatis, prevod, The Fall of the Angel of Light, v: Veš slikar svoj dolg /VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 /The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995.Ljubljana, Analecta, 2017.
  • Ponatis v: Razširjeni prostori umetnosti. Slovenska umetnost 1985–1995 /Art in Extended Spaces. Slovene Art 19851995, pp. 390–395. Ljubljana, Moderna galerija, 2004. Razstavni katalog (Zbornik).
 • Ožbolt, Alen: Kaj je gostejše: besede ali olje? Z Bojanom Gorencem se je pogovarjal Alen Ožbolt. Podoba Kristal – posebna številka revije Problemi 1988 (Problemi 9/Razprave 3), pp. 65–69.
 • Ožbolt, Alen: Za prihodnost slikarstva. Podoba Kristal – posebna številka revije Problemi 1988 (Problemi 9/Razprave 3), pp. 77–78.
 • Ožbolt, Alen: Ob laičnem toposu slikarstva. [Pogovor z Bojanom Gorencem]. Dnevnik 31. 12. 1988, 356, p. 8.
 • V.S.S.D. / Intervjuvanec se je identificiral kot A. D. A. M., zapisal Gorenec, Bojan: Ob presežkih vidnega (Po predstavitvi "Spominskih podob prihodnosti"). M’ars 1989, 4, pp. 66–67.
  • Ponatis, prevod, Exceeding the Visual, v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D./ pripravil Čibej, Boris, prevedel Cerovac, Branko: Znaš li slikaru svoj dug. Pad anđela svjetla. Rival (Rijeka) 1989, 3–4, pp. 182–189.
 • V.S.S.D / pripravil Čibej, Boris: In discreto. Veš, slikar, svoj dolg: interpret pogleda. Teleks 22. 6. 1989, 24, pp. 54, 55.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg /VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • "Veš, slikar, svoj dolg?". Večer (Maribor) 18. 5. 1989, 112, p. 8.
 • V.S.S.D. / zapisal Cerovac, Branko: Per piacere sputami addosso. Invervista con VSSD, partecipanti alla XV Biennale dei giovani a Fiume. La voce del popolo (Rijeka) 7. 8. 1989, p. 3.
  • Ponatis, prevod, Prosim, pljunite me!, v/in: Veš slikar svoj dolg /VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • [brez avtorja]: Dvakrat na dveh mestih. Nasproti resnici in pogledu. “Fragmenti. Zdrobljeno. Spregledati”. Tribuna 30. 10. 1989, 19, pp. 36–37.
 • Ožbolt, Alen: Usodna privlačnost urbanih slik [o plakatih Borisa Bućana]. Ars Vivendi 1989, 7, pp. 72–73.
 • V.S.S.D.: I. Umjesto uvoda: svjetlost, v/in: Fra-Yu-Kult. Frakcija jugoslavenske kulture. Kolekcija franjevačkog samostana Široki Brijeg / Fraction of Yugoslavian Culture Fra-Yu-Kult Collection of Franciscan Monastery Široki Brijeg. (Bosna), Muzej Široki Brijeg,1990. Razstavni katalog.
 • V.S.S.D. / zapisala Viculin, Marina: Maj 1990, Ljubljana, v/in: Fra-Yu-Kult. Frakcija jugoslavenske kulture. Kolekcija franjevačkog samostana Široki Brijeg / Fraction of Yugoslavian Culture Fra-Yu-Kult Collection of Franciscan Monastery Široki Brijeg. (Bosna), Muzej Široki Brijeg,1990. Razstavni katalog.
 • V.S.S.D.: Napisana beseda. M’ars 1990, 2, pp. 31–32.
 • V.S.S.D.: umreti: spati; nič več; Hamlet (W.Sh. O. Ž.). Anamorfoza (V.S.S.D.). Teleks 15. 2. 1990, 46, p. 44 + naslovnica.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 /The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D. /zapisal Babačić, Esad: Pod sliko se je nemogoče podpisati. Dnevnik 11. 8. 1990, 270, priloga Podmornica, p. 14.
  • Ponatis, prevod, One cannot Sign a Painting, v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: Avtorski tekst in tektst avtorja / Texts by the Author and Artist, v/in: Slovenske Atene. Premikajoč se po polju slovenske umetnosti kot sejalec / Slovenian Athens. Moving Across the Field of Slovenian Art lika a Sower. Ljubljana, Moderna galerija, 1991. Razstavni katalog.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: Napisana slika / The Written Image, v/in: Veš slikar svoj dolg. Slika slike. Ljubljana, Mestna galerija, 1991. Razstavni katalog.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 /The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • Ožbolt, Alen: tekst v/in: Bojan Gorenec. Telesu slikarstva vprašanja. Ljubljana, Bežigrajska galerija, 1991. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: "Slikar je gol". M’ars 1991, 2–3, p. 36.
 • Ožbolt, Alen: Uuaah ooaee (Misliti ples s sliko) Problemi 1991, št. 1/ Eseji 1, pp. 57–67.
 • Ožbolt, Alen: Oči-vidno. Problemi 1991, 7–8 / Eseji 3–4, pp. 99–109.
 • Ožbolt, Alen: Noordung: das kosmokinetische Kabinett. Maska 1991, I, 1, pp. 8–9.
 • Ožbolt, Alen: Ure zgodovine. Aleš Erjavec, Marina Gržinić: Ljubljana, Ljubljana, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991, 160 pp., barvne ilustracije med tekstom. M’ars 1991, 4/1992, 1, p. 71.
 • V.S.S.D.: Novac nas veže i spaja.... Redakcija našega magazina organizrala je projekt oblikovanja nove novčanice. Start (Zagreb) 2. 2. 1991, 575, šš. 74–77.
 • V.S.S.D. /pripravila Maja Megla: Veš države dolg. Kulturna politika. "Ni več vprašanje, koliko naj bo država kulturna, pač pa, koliko naj bo kultura državna". Mladina 30. 9. 1991, 31, pp. 50–51, portreta (z imeni umetnikov!) in faksimile odločbe, s katero je bila A. Ožboltu zavrnjena prošnja za pridobitev statusa samostojnega umetnika.
 • V.S.S.D.: [Dopolnjeno je …/It is accomplisehed …], v/in: V.S.S.D. Ljubljana, Moderna galerija, 1992. Razstavni katalog.
 • V.S.S.D.: “Who is Who”, v/in: Pogled u kaos. Rijeka, Moderna galerija, Mali salon, 1992. Razstavni katalog.
  • Ponatis v: zbirni katalog ŠKUC 1992. Ljubljana, 1993.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • Jordan–Ožbolt: Po-slikani stoli. Ars Vivendi/A.V. 1992, 14, pp. 88–92, foto Franci Virant (pokrovitelj Javor, Pivka).
 • V.S.S.D. /zapisal Gorenec, Bojan: Veš, slikar, svoj dolg. Mala galerija, Ljubljana, 26. 2. – 29. 3. 1992. M’ars 4, 1991/1, 1992, pp. 68–70. 2 pogleda na istalacijo.
 • Ožbolt, Alen: Mrtva narava. Problemi 1992, 4/Eseji 3, 1992, pp. 174E–187E [serija risb].
 • V.S.S.D.: Projekt "Veš slikar svoj dolg" v Mali galeriji. Dnevnik 26. 2. 1992, 54, p. 16.
 • V.S.S.D.: Veš, slikar, svoj dolg v ljubljanski Mali galeriji. Delo 27. 2. 1992, 47, p. 6.
 • V.S.S.D. / zapisala Šutej Adamič, Jelka: Vstopanje v prostor – vstopanje v umetnino. Veš, slikar, svoj dolg? v Equrni. Delo 15. 3. 1992. 60, p. 6.
 • V.S.S.D.: Mogoče je nemogoče / The Possible is Impossible, v/in: Bojan Gorenec + V.S.S.D. Kreuzpunkt. Korrespondenz II. Ljubljana, Škuc ; Wien, Kunsthalle Exnergasse, 1993. Razstavni katalog.
  • Ponatis: Ob razstavi Bojan Gorenec + V.S.S.D. Kreuzpunkt. Korrespondenz II, v/in: Škuc 1993. Ljubljana, Študentski kulturni center, 1994.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: Sliko na sliko / Painting on Painting, v/in: V.S.S.D. Ljubljana, Galerija Equrna; Piran, Obalne galerije, [1993]. Razstavni katalog, foto Miha Škerlep, Bojan Salaj.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: Ubeseden opis: štirje koraki k... Odgovori Heleni Kontovi (za Aperto maj 93) / A Written Description: Four Steps to … answers to Helena Kontova, v/in: XLV Biennale di Venezia. Flash Art Aperto ’93. Emergency/Emergenzia. Milano, Giancarlo Politi Editore, 1993. Razstavni katalog.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
  • Ponatis v/in: Razširjeni prostori umetnosti. Slovenska umetnost 1985–1995 / Art in Extended Spaces. Slovene Art 19851995, p. 396. Ljubljana, Moderna galerija, 2004. Razstavni katalog (Zbornik).
 • V.S.S.D. / zapisala Kontova, Helena: Aperto [zaglavje]. Flash Art (Milano) Summer 1993, 171, p. 92.
  • Prevod: Od smetišča do svetišča ... V.S.S.S. [!] v vodilni evropski umetnostni reviji Flash Art. Dnevnik 7. 3. 1993, 243, p. 15.
 • V.S.S.D. / zapisala Krnačova Gutleber, Ada: Ves slikar svoj dolg. Razhovor so sloviskou výtvarníckou skupinou vystavujūcou na Aperte ’93 / An interview with Slovene group of visual artists that participate at Aperto 93. Profil (Češka) 1993, 6–7, pp. 12–14.
 • V.S.S.D. / zapisala Megla, Maja: Oči v pesku. V.S.S.D., 20.000 DEM nagrade West, Aperto, 50 vizitk in nesrečni katalog, za katerega Obalne galerije niso poravnale dogovorjenih računov. Mladina 22. 6. 1993, 24, pp. 38–39.
 • Izjava V.S.S.D. ob nagradi, 3, 2, 1, – 0, v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D. / zapisal Vignjević, Tomislav: Pogovor z V.S.S.D. M’ars 1993, 1-2, pp.17–18, 19–21: Projekt V.S.S.D. za M'ars.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D. / zapisal Vignjević, Tomislav: New Art from Slovenia. To Work as Nature. V.S.S.D. interviewed by Tomislav Vignjević. M’ars 1993, 3–4, pp. 38–39.
 • Jordan Ožbolt: Ilustracije (k članku Strehovec, Janez: Selitev v alternativna svetove. Fin de siècle. Leto 2000). Ars Vivendi 1993, 18, pp. 75–77.
 • V.S.S.D.: Pismo (Urbanarii) … Idejo se mi zdi smiselno opisati v obliki osebnega pisma / Letter to the Urbanaria. Describingmy idea in the form of a personal letter makes sense to me, v/in: Urbanaria. Del 1 (ed. Lilijana Stepančič). Ljubljana, SCCA, 1994.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D. (O) duši (9484). Ljubljana, Galerija Equrna, 1994. Razstavni list (s popisom razstavljenih del).
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: (brez naslova) v/in: V.S.S.D. Ti, tebe, tebi, beloočnica. Piran, Obalne galerije, 1994. Razstavni katalog.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D. (et al.): Feel good? M’zin December [1993]–januar 1994, 23–25, pp. 18–21.
 • V.S.S.D. / Veš(,) slikar(,) svoj dolg / zapisala Ženja Leiler: Konvencionalna razstava. Zaradi ustvarjanja zaprto. Delo 24. 2. 1994, 45, pp. 6.
 • Ožbolt, Alen: Modernizam je danes globalen. Intervju: Rasheed Araeen. Delo 16. 4. 1994, 88, p. 31.
 • V.S.S.D.: Tretje tisočletje? Drugačen pogled v prihodnost. Anketa ob koncu leta. Dnevnik 31. 12. 1994, 355, p. 11. [Slikarska skupina napačno poimenovana Veš, poet, svoj dolg!]
 • V.S.S.D.: (izjave umetnikov na teme: Erfahrung und Grenzen; Widersprüche; Veranwortung; Identität), v/in: Das Urwort Museum. Ausstellung de Stipendiaten des europaeischen Ateliersprogramms der ACC Galeie 1994/95 "Allegorien". Weimar: ACC Galerie, 1995. Razstavni katalog.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: (Oko na meni …/An eye on me …/Un occhio su me …), v/in: V. S. S. D. Slovenski paviljon / Slovene Pavilion /Padiglione della Slovenia (Ateneo San Basso 7. 6. 29. 8. 1995), XLVI Esposizione Internazionale d'arte La Biennale di Venezia, Moderna galerija / Museum of Modern Art / Museo d'arte moderna, Ljubljana, 1995. Ljubljana, Moderna galerija, 1995. Razstavni katalog, platnice.
  • Ponatis v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • V.S.S.D.: [Library (Reading Room) / Bibliothek (Lesesaal) / Könyvtár (Olvasóterem)] v/in: : P.A.R.A.S.I.T.E. Museum Gyüjteménye / Sammlung / Collection. Ljubljana, Moderna galerija, 1995. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Novoletne čestitke. Ti, tebe, tebi. (se spominjam.). Ars Vivendi December 1995, 28, p. 7.
 • Ožbolt, Alen: Ne delam zaradi objektiviranja, ampak zaradi prepozavanja. Intervju z Anishom Kapoorjem. M’ars 1995, 1–2.
 • V.S.S.D.: V.S.S.D. Primorski dnevnik (Trst) 12. 5. 1994, 127 / Republika 12. 5. 1994, 128, p. 16.
 • V.S.S.D.: Zaradi umetelnosti. Delo 1. 7. 1995, 150, p. 42.
 • Ožbolt, Alen: Odtok (iz sveta / Outflow (of the World), v/in: 5. Mednarodni trienale Ekologija in umetnost /5th International Triennial The Ecology and the Art. Natura Mortua. Maribor, Umetnostna galerija Maribor, 1996. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: tekst v/in: Krieg. Klagenfurt, Kärntner Landesgalerie, 1996. Razstavni katalog.
 • In memoriam. Problemi 1996, 2, p. 193. [Naslov v kazalu; podpisana VSSD (prečrtana) in Uredništvo].
 • Ožbolt, Alen: H koncu / Toward the end. M'ars 1996, 1–2, p. 59.
 • V.S.S.D./zapisal Urbančič, Vojko: V.S.S.D. Alen Ožbolt. Janez Jordan. Mladina 30. 4. 1996, 18, priloga Napovednik; naslovna stran, 72–73.
 • V.S.S.D.& Ožbolt, Alen: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1997. (Zbirka Analecta). 126 /138 pp., 28 repr. Oblikovanje Miran Klenovšek.
 • Ožbolt, Alen: VSSD v besedi. Črno bela postavitev. Ljubljana, Galerija Škuc, 1997. Razstavni katalog (zloženka).
  • Ponatis in prevod VSSD in Word (The Black and White Installation) v/in: Galerija Škuc. Letni katalog 1997. Ljubljana, Galerija Škuc, [1997].
 • Ožbolt, Alen: Mapping / Mapiranje, v/in: Alen Ožbolt. Mapping / Mapiranje. Zagreb, Studentski centar, Sveučilište u Zagrebu, 1997. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Milanka ali tretje srečanje z milansko katedralo / Milan, or the Third Encounter with Milan Cathedral. M’ars 1997, 1, pp. 47–49/50–52.
 • Ožbolt, Alen: "Ne vidim več začetka, konec pa je še daleč." Intervju z Miroslavom Mandićem, avtorjem umetniškega projekta "Ruža lutanja". Likovne besede 1997, 39–40, pp. 16–19.
 • Ožbolt, Alen: Prehranjevanje / Nutrition [O razstavi "Pohranjene slike" Damirja Babića]. M'ars 1997, 3–4, pp. 23–28.
 • Ožbolt, Alen: Telo telesa telesu. Problemi 1998, 3–4, pp. 195–224. Ilustr. [Del diplomske naloge].
 • Ožbolt, Alen: Krik je smeh, prostor je med zobmi (moja naloga spomina). Namesto uvoda, v/in: Alen Ožbolt. Spominska knjiga (cenzurirano) / Memory book (censored). [Trilogija: Goreče slike (1995) – Prej in Potem (tekoče slike, 1995–98) – Aerobij]. Celje, Galerija sodobne umetnosti, 1999.
 • Alen Ožbolt (za V.S.S.D. / on behalf of V.S.S.D.): Izjave umetnikov / Artists’ statements. M’ars 1999, 1–2, pp. 86–88, 91–93. Tematska številka: Živeti z genocidom. Umetnost in vojna v Bosni / Living With Genocide. Art and The War in Bosnia.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Šutej Adamič, Jelka: Lažem, kradem, prostituiram se. Alen Ožbolt, nekdanji član "likovnega subjekta" V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg?), že nekaj let samostojno ustvarja. Delo 9. 10. 1999, 234, pp. 40–41.
 • Ožbolt, Alen: Nekoliko zapisa s ruba (rub, učitelj, gospodar) / A Few Notes From the Edge (Edge, Teacher, Master) / Nekoliko zapiskov z roba (rob, učitelj, gospodar), v/in: Alen Ožbolt. Rub /Edge. Zagreb, Galerija Miroslav Kraljević KUD-a INA, 2000.
 • Ožbolt, Alen: 3, 2, 1 – 0 (Projekt Denar, 1990); Sejalec / 1.000.000. Denar v oči (2000/01), v/in: Alen Ožbolt. Sejalec / The Sower 1.000.000. Ljubljana, ŠOU / Galerija Kapelica, 2001. Razstavni katalog.
  • Ponatis, prevod v: Veš slikar svoj dolg / VSSD. Beseda slike (knjiga). (Izbrane) besede, izjave, teksti 19841995 / The Word of a Painting (Book). (Selected)Words, Statements, Texts 19841995. Ljubljana, Analecta, 2017.
 • Ožbolt, Alen: Artventures & Arterainment. M’ars 2001, 1–2, pp. 31–33.
 • Ožbolt, Alen: Lažemo, krademo, prodajamo, prostituiramo se. Emzin 2002, 3–4, pp. 102–103.
 • Ožbolt, Alen: Pred denarjem / Before the Money. Maska 2002, 74–75, pp. 64–68, 109–111.
 • Ožbolt, Alen / pogovor vodila Gruden, Aleksandra: Likovni odmevi: pogovor Aleksandre Gruden z Alenom Ožboltom. Radio Slovenija, 3. Program, 11. 9. 2002.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Osmanagić, Semira: Uspeh? Da lahko nespečno ustvarjam ... Slikar gre z vsako potezo bolj v nič, ekonomija pa pogosto v minus, je povedal Alen Ožbolt. Nedelo 15. 9. 2002, 37, p. 27.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Šutej Adamič, Jelka: Likovne zgodbe, ki vsakič zazvenijo drugače. Rob, Igra solz, Dvoje, Še je enigmatičen naslov zadnjega projekta, s katerim Alen Ožbolt gostuje v Moderni galeriji. Zakaj gledati zidove? Delo 23. 9. 2002, 219, p. 7.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Dolinšek, Urša: Ko se umetnost umakne na rob. Z vizualnim umetnikom Alenom Ožboltom o preteklosti, sedanjosti in minljivosti. "Sam postopek ni čarovnija – ta obstaja med gledalcem in delom, 'čudenje' je v pogledu. Dnevnik 26. 9. 2002, 260, pp. 22–23.
 • Ožbolt, Alen / pogovor vodila Gruden, Aleksandra: Likovni odmevi: (Alen Ožbolt, prejemnik nagrade Prešernovega sklada). Radio Slovenija, 3. program, 8. 2. 2003.
 • Ožbolt, Alen / pogovor vodila Gruden, Aleksandra Saška: Kulturna panorama (pogovor z nagrajencem Prešernovega sklada Alenom Ožboltom). Radio Slovenija, 1. program, 8. 2. 2003.
 • Ožbolt, Alen / zapisal Gorupič, Boris: “Nagrada lahko tudi bolj škodi kot koristi". Nagrajenci Prešernovega sklada 2003: Alen Ožbolt. Večer 18. 2. 2003, 39, p. 11, portr.
 • Ožbolt, Alen / pogovor vodila Gruden, Aleksandra: Kulturna panorama (Pisma v ljubljanski Bežigrajski galeriji). Radio Slovenija, 1. program, 7. 6. 2003.
 • Ožbolt, Alen: (Nazaj) k V.S.S.D. v nekaj hitrih in lahkih korakih. Čas pred mrežo, pp. 397–415 (predavanje napisano 1995, predelano 1997) v/in: Razširjeni prostori umetnosti. Slovenska umetnost 1985–1995 / Art in Extended Spaces. Slovene Art 19851995. Ljubljana, Moderna galerija, 2004, pp. 397–415, foto Miha Škerlep, Marko Modic, Bojan Salaj Razstavni katalog (Zbornik).
 • Ožbolt, Alen: Pismo meni, fragmenti. Dopis ob razstavi Alen Ožbolt. Umetnost po pošti – vizualna instalacija. Maribor, MMC Kibla, 2004.
 • Ožbolt, Alen: "Doing nothing, going nowhere, looking for nobody". Emzin 2004, 1–2, pp. 108–109; tematska številka: delo.
 • Ožbolt, Alen: Lačen, da bi lahko bil svoboden. Emzin 2004, 3–4, pp. 120–122.
 • Ožbolt, Alen: Dnevnik in nočnik. Likovne besede 2004, 67–68, pp. 139–143.
 • Ožbolt, Alen: Kultura. Nagrajenci 2003 o minulem delu. Delo 3. 1. 2004, 1, p. 8.
 • Ožbolt, Alen: O – Ob oblikah (majhne, kratke in raztresene besedne oblike) / On – Of Forms (Small, Short and Scattered Forms of Words), v/in: Alen Ožbolt & Žiga Kariž. Ljubezen je bojno polje / Love is a Battlefield. Ljubljana, Galerija Škuc; Celje, Likovni salon; Nova Gorica, Mestna galerija, 2005. Razstavni katalog.
  • Ponatis v/in: Alen Ožbolt. Življenje oblik Vie des formes. Piran, Obalne galerije, 2011. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Art-turizem, ja, altruizem ne! /Art tourism yes, Altruism no! Likovne besede 2005, 71–72, pp. 130–135.
 • Ožbolt, Alen: ali "ALI– ALI" ali "ALI – ALI –ALI" / "OR – or" or "OR – OR – OR". Likovne besede 2005, 73–74, pp. 27–28.
 • Ožbolt, Alen: Učinkovito globalno čiščenje / Efficient Global Cleansing. Platforma SCCA, Ljubljana, 4, September 2005. Tematska številka Kaj storiti z "balkansko umetnostjo" / What Is to Be Done with 'Balkan Art'?
 • Ožbolt, Alen, Kariž, Žiga / zapisala Šutej Adamič, Jelka: Vampirski obračun ali prijateljska tekma? Samointervju: Žiga Kariž & Alen Ožbolt. Delo 6. 9. 2005, 206, p. 9.
 • Ožbolt, Alen: Raztelešenje (Masaker) / Disembodiment (Massacre); Organ duha / Organ of Spirit; Glas (in trenutek tišine) / Voice (and Moments of Silence), v/in: Ožbolt, Alen & Kariž, Žiga & Čučnik, Primož: Ljubezen je bojno polje: knjiga umetnikov / Love is a battlefield: artists book. Čučnik, Kariž, Ožbolt. Ljubljana, LUD Šerpa, 2006. 148 pp. (Zbirka Velika šerpa; 02).Oblika: Žiga Kariž, Miran Klenovšek, Alen Ožbolt.
 • Ožbolt, Alen: Dnevnik je dnevnik. Likovne besede 2006, 75–76, pp. 84–92.
 • Ožbolt, Alen: Renata Salecl. Nič ni za masko, maska je subjekt (pogovarjal se je Alen Ožbolt). Likovne besede 2006, 77–78, pp. 25–30.
 • Ožbolt, Alen: Uči me papir, papirna postavitev / The Paper Teaches Me. A Paper Installation, v/in: Papir / Paperwork. Ljubljana, Muzeum, 2007. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen Za zgodovino ne – za smrt umetniške skupine Veš slikar svoj dolg / V.S.S.D., v/in: V.S.S.D. 20 let pred tem / V.S.S.D. 20 Years Before. Ljubljana, Galerija Škuc, 2007. Razstavni katalog. 72 str. Dokumentacija Alen Ožbolt (This is Not Me, This is My Answering Machine; ureditev anket, ki so bile poslane na 110 naslovov).
 • Ožbolt, Alen: 52. Beneški bienale. V.S.S.D. (Veš, slikar, svoj dolg) & BB (Beneški bienale). Dnevnik 7. 6. 2007, 129, p. 14.
 • Ožbolt, Alen: Mazohizem / Macohism … Mesečnik, Tretji človek (mehka postavitev / Sleepwalker, The Thrid Man (Soft Emplacement), v/in: 7 grehov. Ljubljana – Moskva. Arteast razstava / 7 Sins. Ljubljana – Moscow. Arteast Exhibition. Ljubljana, Moderna galerija, 2008. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Kapš, Petra: Pred in po ter o sedaj / Before and after and all about now. Alen Ožbolt. Likovne besede 2008, 83–84, pp. 22–31.
 • Ožbolt, Alen / zapisal Velikonja, Mitja: V galeriji sva se počutila veliko bolj svobodno kot na ulici. Intervju z Alenom Ožboltom. Časopis za kritiko znanosti 2008, 231–232, pp. 50–54.
 • Ožbolt, Alen: Iz katerega materiala je Slovenija. O kiparstvu zdaj. Delo 20. 12. 2008, 296, Sobotna priloga, pp. 30––31.
 • Odziv Andrej Srakar, Pisma bralcev, Delo 7. 2. 2008, 31, str. 38–39.
 • Ožbolt, Alen: Kontekst mesto ali možnosti kiparstva (december 2007), v/in: Alen Ožbolt. “Ensembles prostorski rebusi”. Kamen na nebu. Ljubljana, Zavod za kiparstvo, 2009. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: “Ensembles – prostorski rebusi” / Kamen na nebu. Koncept in vsebinska predstavitev (januar 2008) ; Naslovi kipov / objektov / prostorskih kompozicij, v/in: Alen Ožbolt. “Ensembles prostorski rebusi”. Kamen na nebu. Ljubljana, Zavod za kiparstvo, 2009. Razstavni katalog. Fotografija Bojan Salaj.
 • Ožbolt, Alen: Espace in osvoboditev prostora (18. 10. 2009), v/in: Alen Ožbolt. “Ensembles prostorski rebusi”. Kamen na nebu. Ljubljana, Zavod za kiparstvo, 2009. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Slike (2008–10) 1 1 1 3 Pred razstavo V in na razstavi / Paintings(2008–10) 1 1 1 3 Before the Exhibition In and at the Exhibition, v/in: Gorenec /Kariž / Ožbolt Vizualni birokrati / Visual Bureaucrats. Maribor, Umetnostna galerija, 2010. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: "Ensembles–prostorski rebusi" / kamen na nebu, 2008, v/in: Kiparstvo danes. Komponente, stičišča in presečišča. Celje, Galerija sodobne umetnosti, 2010. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Kultura / Kamen na nebu. Espace in osvoboditev prostora; "Ensembles – prostorski rebusi / Kamen na nebu; Za možnosti kiparstva; Umetnost je sedanjost, umetnost govori sedanjost; 17.17 x, 17 izjav, 17 postavitev, 17 izvedb, Delo 20. 1. 2010, 15, pp. 20–21.
 • Ožbolt, Alen: O – Ob oblikah (majhne, kratke in raztresene besedne oblike), 2005, v/in: Življenje oblik /La Vie des Formes. Piran, Obalne galerije, 2011. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Oblike (1998 –2006–2008–2010–11) / Forme (1998 –2006–2008–2010–11), v/in: Alen Ožbolt. Življenje oblik Vie des formes. Piran, Obalne galerije, 2011. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Utopija, v/in: Utopični seminar (ed. Barbara Predan), Ljubljana: Društvo Pekinpah, 2011, pp. 27–49.
 • Ožbolt, Alen: Painting / medium / image, v/in: Jahić, Sanela: Passengers from the absolute to the relative. Portland: Appendix project space, 2011, pp. 37–41.
 • Ožbolt, Alen: AVTO-ne-MOBIL. AVTO-STATUA. AVTO-KIP / Avto-non-Mobil. Avto-Statue. Likovne besede 2011, 94, pp. 44–46.
 • Ožbolt, Alen: Alen Ožbolt. Vie des formes / Življenje oblik. Gledga (Koper, Piran) junij 2011, 3, pp. 3–4.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Cencelj, Kaja: Kipar ni socialno anemičen in politično nevtralen. Finance 30. 11. 2012, 230, priloga Trendi 6, pp. 64–67.
 • Ožbolt, Alen: tekst v/in: Share. Handbook for artistic research education (ed. Mick Wilson, Schelte van Ruiten). Amsterdam, ELIA, 2013.
 • Ožbolt, Alen: To, česar ne vidimo na ekranih (kip slika, kiparska slika, slika kipa; ekran-objekt, objekt ekrana) 2008–2014, v/in: Alen Ožbolt. Brez naslova / Untitled. Ljubljana, Galerija Škuc, 2014, pp. 55–58. Razstavni katalog.
 • Ožbolt, Alen: Brez besed, Radio Študent, 19.11.2014. http://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/brez-besed.
 • Ožbolt, Alen / zapisala Šutej Adamič, Jelka: Ko za umetnika vedno malo zmanjka ... / Kako likovni umetniki pridejo do svojih "pet minut". Delo 6. 3. 2014, 54, pp. 1 + 4.
 • Ožbolt, Alen / voditeljica Zagoričnik, Nina: Proti etru (Spet ta dež). Alen Ožbolt: Kaj vidimo v poplavi vizualnih podob? Radio Slovenija, Val 202, 8. 10. 2015, http://val202.rtvslo.si/2015/10/alen-ozbolt-umetnik-in-profesor-kiparstva-na-aluo-v-ljubljani/ .
 • Ožbolt, Alen / pogovor vodila Jernejšek, Jasna: Art-area 260. Radio Študent 14. 10. 2015, http://radiostudent.si/art-area-260.
 • Ožbolt, Alen: Prostori in razmerja med arhitekturo in kipom / Spaces and relationships between architecture and sculpture. Likovne besede 2017, 105, pp.70–72.
 • Ožbolt, Alen / zapisal Urbančič, Vojko: Velike zgodbe malih objektov. Alen Ožbolt, kipar. Delo 24. 2. 2017, 45, p. 19.
 • Ožbolt, Alen: X (“End Game, Game End”). Ljubljana, Galerija Gallery, 2018. Razstavni katalog (zloženka).
 • Ožbolt, Alen: Marx in sodobnost. In umetnost, v/in: Marx po Marxu: Kunst-Marx. Ljubljana, Društvo Pekinpah, 2019 & sozaložnika Goethe-Institut Ljubljana, UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, pp. 13–20. (Zbirka 42:10).
 • V knjigi tudi skupni projekt: Černe Oven, Petra & Ožbolt, Alen & Predan, Barbara: Marx po Marxu: Tedenska izhodišča in vprašanja. Študijski projekti seminarja Marx po Marxu: Kunst-Marx.
 • Ožbolt, Alen & Berlot, Uršula / avtor oddaje in kamera Aljoša Abrahamsberg: Urs Bold. New Window. Duplicate Extension. Ljubljana, produkcija rx-tx, 2019; video na platformi YouTube: https://youtu.be/yYErOhbJYWI (24. 11. 2019).
Bibliografija umetnika, intervjuji, izjave

Bibliografija umetnika, intervjuji, izjave

Alen Ožbolt