Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D.  ne)
Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D.  ne)
Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D.  ne)

Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D. ne)

1990

v: 29.5 cm, š: 21 cm

  • črnilo pisalnega stroja,
  • papir

nahajališče neznano

Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D.  ne)

Ne, ne, ne (V.S.S.D., ne V.S.S.D., V.S.S.D.  ne)

Alen Ožbolt